e-Wokanda Sądu Rejonowego w Lesku

Informujemy, że aplikacja "Wokanda Internetowa" stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie ganizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działań administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).
Wydział: Sygnatura: Sygnatura osk. pub.:
Nazwisko: Data:
Kalendarz
L.p.SygnaturaSygnatura osk. pub.DataRozpoczęcieWydziałSalaAdres Skład
1.I C 383/1726-09-201700:00I Wydział Cywilny, Przewodniczący: SSR Wojciech Hejnar
2.I Nc 503/1726-09-201700:00I Wydział Cywilny, Przewodniczący: SSR Wojciech Hejnar
3.I Nc 493/1726-09-201700:00I Wydział Cywilny, Przewodniczący: SSR Wojciech Hejnar
4.I Co 365/1726-09-201700:00I Wydział Cywilny, Przewodniczący: SSR Wojciech Hejnar
5.I Nc 495/1726-09-201700:00I Wydział Cywilny, Przewodniczący: SSR Wojciech Hejnar
6.I Nc 502/1726-09-201700:00I Wydział Cywilny, Przewodniczący: SSR Wojciech Hejnar
7.I Nc 501/1726-09-201700:00I Wydział Cywilny, Przewodniczący: SSR Wojciech Hejnar
8.I Ns 251/1626-09-201700:00I Wydział Cywilny, Przewodniczący: SSR Rafał Nabrzeżny
9.I Co 324/1726-09-201700:00I Wydział Cywilny, Przewodniczący: SSR Wojciech Hejnar
10.I Co 270/17Km 400/1626-09-201700:00I Wydział Cywilny, Przewodniczący: SSR Rafał Nabrzeżny